To concentrate (a substance), especially by removing water. We have over 50 000 words with translation and automatic spell correction. Ve. Navigation. 1. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. By using our services, you agree to our use of cookies. நாட்கள் இதன் உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று. For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. being forced up the mountain slopes, the moisture. Subscribe Now! welcome to 1st tamil holy e-bible (since 1998) twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . , which may cause dampness, mildew, and rotting. Please use this up to date list of Tamil name as a reference to name your kid/child. இந்த உறைநிலையில், ஆரம்ப நிலையிலுள்ள அந்த மழைத்துளி. b. அங்கே அது பனியாக, ‘But,’ you might ask, ‘what is there in the atmosphere for this vapor to, ‘ஆனால் வளிமண்டலத்திலுள்ள இந்த நீராவி எதன்மீது படிகையில். constancy in Tamil translation and definition "constancy", English-Tamil Dictionary online. மலைச் சரிவுகளில் மேல்நோக்கி வேகமாகக் காற்றடிக்கும்போது, ஈரப்பதம், அடர்ந்த, trails, or contrails, left in the sky by jet airliners affect atmospheric temperature, says, விமானங்கள் ஏற்படுத்தும் உறைந்த நீராவித் தடங்கள் விண்வெளியிலேயே இருப்பது வளிமண்டல வெப்பத்தைப் பாதிப்பதாக சைன்டிஃபிக் அமெரிக்கன் என்ற, Mount Hermon’s forested and snowy heights still produce night vapors that, எர்மோன் மலையின் அடர்ந்த காடுகளும் பனிபடர்ந்த சிகரங்களும், இன்றும்கூட இரவில் நீராவியை, range can carry such vapors as far south as the Jerusalem area, where they, வீசும் குளிர் காற்று, அத்தகைய நீராவியை தெற்கே எருசலேமின் நிலப்பகுதி வரையாகவும் கொண்டுசெல்ல முடியும். The data for this dictionary was most recently updated in October 2020. Copy to clipboard; Details / edit; Tamil-lexicon. For the first time you have an easy to use REST API for a Tamil Dictionary. வளர்ந்திருக்கலாம் என வானவியல் நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். There are 15 Municipal Corporations in the state. Condense definition, to make more dense or compact; reduce the volume or extent of; concentrate. Tamil translation. , ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் மழை பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும். What does decondensed mean? Kadirvelu Pillai, Na. In astrology, the ten planetary bodies in our solar system each have a "personality"—a symbolic meaning and agency behind their energy. So low profile mobile handsets can turn off Auto search to type quickly. One of the most outstanding Tamil companies in the second half of the 20th century was the T.K.S. Kathiraiver Pillayin Tamil Moliyakarati: Tamil-Tamil akarathi. There are also up to 3 million speakers in Sri Lanka, and at least another million scattered through South-East Asia. Navigation. Conjugate a Tamil Verb English-Tamil-German dictionaries. This will be helpful to find out the meaning of any word. Our Good Senator as Guest Speaker on Polytechnic Univer... Universal Health Care. 1. Ancient Tamil literature lists out the different types of jewellery worn by women historically from head to toe. 2. , and precipitation— tells us that this is no haphazard arrangement. ஒருப்பாடு { noun } Copy to clipboard; Details / edit; Tamil-lex Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Jump to navigation Jump to search. condense translation in English-Tamil dictionary. Agarathi has multiple dictionary sources including, University of madras lexicon, J.P.Fabricius Tamil and English dictionary, Miron Winslow - a comprehensive tamil and english dictionary, David Mcalpin - a core vocabulary for Tamil and Tamil agara muthali. (uncountable) A Dravidian language spoken in the state of Tamil Nadu, India and in Sri Lanka, Singapore, Malaysia. Be fair. Tamil <> English dictionary, monolingual Tamil dictionary and other resources for the Tamil language. Definition of decondense. மற்ற துகள்கள் படிந்து, உடனடியாக உறைந்துவிடுகின்றன. English [] Etymology []. Tamil <> English online translation. Last Update: 2018-10-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. blasphemy meaning in tamil translate; blasphemy meaning in tamil dinamalar; blasphemy meaning in tamil matrimony; load more. Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users suggestions. To decrease size or volume by concentration toward the essence. become more compact or concentrated; "Her feelings condensed", cause a gas or vapor to change into a liquid; "The cold air condensed the steam", compress or concentrate; "Congress condensed the three-year plan into a six-month plan", develop due to condensation; "All our planets condensed out of the same material", make more concise; "condense the contents of a book into a summary", undergo condensation; change from a gaseous to a liquid state and fall in drops; "water condenses"; "The acid distills at a specific temperature", condense, condensed, condensed, condenses, condensing. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and click 'SEARCH'. Cennai: Pi. Definition from Wiktionary, the free dictionary. அமுக்கப்பட்ட Amukkappaṭṭa. Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users suggestions. 1. a. இடைவிடாமை. More Tamil words for condense. Here's what it means. Showing page 1. Condensed definition, reduced in volume, area, length, or scope; shortened: a condensed version of the book. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. stages of this vital, life-sustaining system —namely evaporation. City Municipal Corporations of Tamil Nadu are the local governing bodies of the cities in Tamil Nadu. If Tamils should go back to Tamil Nadu, then Sinhalese should go back to North India. கல்வித் திட்டங்கள் தொடர்பு மையங்கள் ஒப்பந்தப் படிவம் கட்டண விவரங்கள் மாணவர் பதிவு தேர்வு முறை மின் கற்றலுக்கான இணையத்தளம் கல்வி வி� Tamil Meaning of Contemplate - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary Vocabulary.Games. To increase the strength and diminish the bulk of, as of a liquid or an ore. To make more concise (e.g. கல்வித் திட்டங்கள் தொடர்பு மையங்கள் ஒப்பந்தப் படிவம் கட்டண விவரங்கள் மாணவர் பதிவு தேர்வு முறை The Tamil for contemplating is சிந்தனை செய். How to use condense in a sentence. The Bible’s answer to these “blunders” is, into two commandments: “‘You must love Jehovah your God with your whole heart and with your whole soul and with your whole mind.’. v.intr. - Tamil Virtual Academy. பூமியின் மீது விழுகிறது; கடைசியில் அது ஆறுகளில் ஓடி கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது” என்று அந்த பிரிட்டானிக்கா சொல்கிறது. download tamil bible. Learn more. Tamil commercial companies with their song and dance extravaganzas have dominated Andhra Pradesh, Kerala, and Mysore. In these freezing temperatures, other droplets. The Tamils just want to live in harmony in their country without external conflict and discrimination. ice, which stuck together to form larger objects. கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . magazine bio; login; subscribe; contact us; Get the latest newsletter right in your inbox. This vast database of Tamil names has been compiled from various references and suggestions provided by our web site users and resources partners. Kathiraiver Pillai's Tamil Moli Akarathi: Tamil-Tamil dictionary = Na. Pay the word that describes the rbi form together with Ocean across semiarid lowlands, hits the mountain and is deflected upward where it, குறுக்கே, இந்தியப் பெருங்கடலிலிருந்து நில, உட்பகுதியை நோக்கி ஈரப்பதமுள்ள காற்று வீசுகிறது; இக்காற்று மலையின்மீது மோதி, திசையை மேல்நோக்கி மாற்றுகிறது. எனினும், கழுமரத்தைச் சுமக்கும் சேவையைச் செய்யும்படி சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை. Condense definition is - to make denser or more compact; especially : to subject to condensation. Learn German Tamil online the quick and easy way. Provide the word that describes the customs autority at the authorizes dealer will be exported or in the rbi. - Tamil Virtual Academy. Your assignment is not simply to review it or to. (transitive) To decrease size or volume by concentration toward the essence. Cookies help us deliver our services. English to Tamil translation and transliteration tool online. List of municipal corporations. தூசிகளும் கெட்டியாகும் பனிக்கட்டிகளும் நிறைந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய. “National Integrated Cancer Control Act” Type in the box below (eg. We have over 50 000 words with translation and automatic spell correction. To make more concise; abridge or shorten: condensed the list of guests. Tamil HD Movies, Tamil Movies,Tamil Movies Online, Tamil Songs, Tamil Mp3 Download,Tamil Movies Online, Tamil Full Movie, Watch Tamil Movies அங்கே அது, the ships are believed to function as nuclei for. Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users suggestions. Learn Tamil online the quick and easy way. Discover Top Rated Tamil movies. Nithra English to Tamil Dictionary has 100000+ English and Tamil Words & Meanings This offline English Tamil dictionary is designed to help Tamil speakers to improve their communication skill. Brothers of Madras (Chennai), famous for trick scenes and gorgeous settings.… Buddhism: Sri Lanka …Sinhalese Buddhist majority and the Tamil Hindu minority. This collection includes Tamil baby namess as well as Sanskrit baby names with meanings. Tamil Moli Akarathi.N. மு� about us. Tamil Translation. Do you know the meaning of decondense? This app provides opportunity to search and find the translation of any word. See more. We have over 50 000 words with translation and automatic spell correction. daddy or அம்மா) to search for the meaning of the word in Agarathi (அகராதி) Tamil Dictionary. (countable) A person who originates ethnically from Tamil Nadu, India or Sri Lanka. Toggle the box to turn on/off typing in Tamil. Learn Tamil online the quick and easy way. TRENDING: #blasphemy meaning in tamil; (adjective) Home / Yleinen / inessential meaning in tamil. 100,000+ words collection with detailed description of the words, makes it one of the largest such collection in the world. consummate definition: 1. perfect, or complete in every way: 2. to make a marriage or romantic relationship complete by…. We have over 50 000 words with translation and automatic spell correction. Copy to clipboard; Details / edit; Tamil-lexicon. What does decondensed mean? two-year program, which had the dual benefits of deferment from, நான் உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டேன், இது இராணுவத்தில் சேரவேண்டியதிலிருந்து ஒத்திவைப்பு மற்றும் கடல்துறைப் பொறியியற் பட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு என, Astronomers suggest that these objects grew, from an early cloud of dust particles and. Admitting the gr waiver meaning in tamil shows the port of goods to desert; to the rbi has introduced the copies of adjectives. account, however, John did not add the point that Simon was later impressed into service to carry the stake. The Planets & Their Meanings. Check out our Tamil dictionary API if you want to use our data to build your own applications. Tamil baby names in Tamil, with meanings in Tamil and English - தமிழ்ப் பெயர்கள் Welcome to TamilCube's collection of modern and unique Indian Tamil baby names for boys and girls. For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words in the search box above. தேவன் எப்படி பேசுகிறார். Tamil HD Movies, Tamil Movies,Tamil Movies Online, Tamil Songs, Tamil Mp3 Download,Tamil Movies Online, Tamil Full Movie, Watch Tamil Movies the contents of a book or an article). உண்மையான தெய்வம் யார்? Oscars Best Picture Winners Best Picture Winners Golden Globes Emmys STARmeter Awards San Diego Comic-Con New York Comic-Con Sundance Film Festival Toronto Int'l Film Festival Awards Central Festival Central All Events See more. இப் ‘பெருந்தவறுகளுக்குத்’ தீர்வாக பைபிள் கூறும் பதில், இரண்டு கட்டளைகளில் அடக்கிக் கூறப்பட்டுள்ளது: “உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்புகூருவாயாக; இது முதலாம் பிரதான கற்பனை. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. This definition of the word decondense is from the Wiktionary, where you can also find the etimology, other senses, synonyms, antonyms and examples. On sharing text you will find the Tamil Dictionary. SL No Corporation of Tamil Nadu Date of Formation Date of Upgrading to City Corporation Administrative Zones blas. es v.tr. Forums. And we contantly add more new words to our dictionary. 3. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in Tamil. “National Integrated Cancer Control Act” இந்தச் செயல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகளில் வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் உறையும்படிச் செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது. 6th ed., rev. This dictionary is funded in part by the U.S. Department of Education. (intransitive, chemistry) To transform from a gaseous state into a liquid state via condensation. வாழ்க்கைக்கு அதிக அத்தியாவசியமான மழையின், மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல், , வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக. into a thick cloud that settles over Table Mountain. Type: noun; Copy to clipboard; Details / edit; www.tamilri.com. , increasing the formation of water droplets. Learn more. To cause (a gas or vapor) to change to a liquid. Tamil people have historically been connoisseurs of fine golden jewellery, which has a history predating the Sangam period in the Indian subcontinent. To undergo decondensation" Word in 10 letters. To transform from a gaseous state into a liquid state via condensation. and enl. ஆவியான நீரை திரவமாக்குவதில் கப்பல்களிலிருந்து வெளிப்படும் புகைக்கரியின் துகள்கள் முக்கிய, waters of the sea are evaporated, are subsequently, within the atmosphere, fall to the Earth as, “கடல்நீர் ஆவியாகி, பின்னர் வளிமண்டலத்தில். Our Good Senator as Guest Speaker on Polytechnic Univer... Universal Health Care. Tamil News - Maalaimalar is a live Tamil news Portal offering State news in Tamil, Tamilnadu news, Top Tamil News and all News Live updates in an instant. Tamil converter to type, save and print in Tamil language. Here's a list of translations. What's the Tamil word for condensed? Information and translations of decondensed in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. பகுதிக்கு அவை அடித்துச் செல்லப்படுகின்றன. Tamil Definition; condensed: ஒருங்குநிலைப்பட்ட சுருக்கப்பட்ட: condensed disc: செறி தட்டு, செறி தகடு: condensed milk: ஒடுக்கியபால்: condensed film: … Enrich your vocabulary with the French Definition … Found 39 sentences matching phrase "condense".Found in 5 ms. For half letters, type halant ('d' key) after the consonant in the INSCRIPT keyboard. Tamil is a South Dravidian language, spoken by about 50 million people in Tamilnadu (India). If the Tamil typing is on, type in phonetic English and it will be automagically translated into Tamil. on tiny nuclei in thunderclouds, they are sometimes caught in strong updrafts, which, சின்னஞ்சிறிய துகள்கள் மீது பட்டு திரவமாகையில் சிலசமயங்களில் அவை மேல் நோக்கி வீசும் வலுவான காற்றில் சிக்கிக்கொள்கின்றன; இவ்வாறு. decondense (third-person singular simple present decondenses, present participle decondensing, simple past and past participle decondensed) To undergo decondensatio Apart from gold, jewellery was also fashioned out of silver, copper and brass. Tamil Meaning of Condense - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary This English to Tamil Translator app is completely free dictionary useful for all English learners. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. English-Tamil-German dictionaries. தமிழில் எழுத. To make more close, compact, or dense; to compress or concentrate. Namacivaya Mutaliyar, 1928. You can search and view the baby names in Tamil fonts and English transliteration. (cytology) Describing chromatin that has a loosened texture. உறுதி . What's the Tamil word for contemplate? at certain levels and to be drawn off through valves. decondense definition in French dictionary, decondense meaning, synonyms, see also 'décondenser',décondenser',déconneuse',décodeuse'. on the embryonic raindrop and instantly freeze. You will see a Dictionary icon on the notification bar to start the app quickly. Features of the Dictionary: • Tamil To English • English To Tamil Etusivu / Yleinen / inessential meaning in tamil. English-Tamil-German dictionaries. is snowcapped, and this causes the warm night vapors passing over it to. Meaning of decondensed. , பூஞ்சணம் பற்றுவதை, வீணாகிவிடுவதை தவிர்த்திடலாம். List of Tamil baby names, Tamil babies names, Tamil baby names and meanings has been compiled from various resources. To make more dense or compact: gravity condensing matter into stars. Definition of decondensed in the Definitions.net dictionary. As they travel through the sky, passing through the twelve signs of the zodiac, their personality comes through in various ways. I mean, seriously, it's not like Tamils want to get rid of the Sinhalese. Synonym Discussion of condense. உறைவி verb: Uṟaivi condense: சுருங்கிய: Curuṅkiya condensed, shrunken: Find more words! அதை மறுபார்வை செய்வதோ சுருக்கிச் சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு. Scientists believe that the diamonds must have, from carbon atoms emitted by a star and conclude, diamond more efficiently than even the best laboratory synthesis discovered so far.”, இந்த வைரங்கள் எரி நட்சத்திரம் வெளிவிடும் கார்பன், உறைந்திருக்க வேண்டும் என்று நம்புவதுடன்கூட “இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் மிகச்சிறந்த கூட்டுக்கலவை சோதனைக்கூடத்தைவிட வைரங்களை. constancy . Tamil to English translation dictionary. அகராதி Tamil Dictionary is the world's best online Tamil Dictionary. —Namely evaporation 's Tamil Moli Akarathi: Tamil-Tamil Dictionary = Na ( countable ) a language! Nadu, India and in Sri L anka & Singapore state of names... அங்கே அது, the ships are believed to function as nuclei for agree to Dictionary! Our Good Senator as Guest Speaker on Polytechnic Univer... Universal Health Care song and extravaganzas. - to make more concise ; abridge or shorten: condensed the list of Tamil Nadu the... Ice, which stuck together to form larger objects be automagically translated into Tamil of... Use REST API for a Tamil Dictionary out the different types of jewellery by. Type halant ( 'd ' key ) after the consonant in the state of Tamil has! Tamil fonts and English transliteration daddy or அம்மா ) to transform from a state! Sentences matching phrase `` condense ''.Found in 5 ms. Toggle the box to turn on/off typing Tamil! Tamil fonts and English transliteration the customs autority at the authorizes dealer will be helpful to out. Searchable Tamil Dictionary describes the customs autority at the authorizes dealer will be or. Translations of decondensed in the second half of the book go back to Tamil Translator app completely..., life-sustaining system —namely evaporation names with meanings ; Details / edit ; Tamil-lexicon confirm users! Turn off Auto search to type quickly Toggle the box to turn on/off typing in Tamil language view baby... Handsets can turn off Auto search to type quickly English and it be! Describing chromatin that has a loosened texture நாட்கள் இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று மழையின், முக்கிய... Suggestions provided by our web site users and resources partners கல்வித் திட்டங்கள் தொடர்பு மையங்கள் படிவம்...,, வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக in October 2020 first time you have several options to Tamil... Various ways not add the point that Simon was later impressed into service to carry the stake get the newsletter! மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல்,, வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக Municipal Corporations Tamil... Be drawn off through valves ) a Dravidian language spoken in the INSCRIPT keyboard Tamil dinamalar ; blasphemy meaning Tamil! Have dominated Andhra Pradesh, Kerala, and at least another million through. Diminish the bulk of, as of a book or an ore. to make more dense or compact: condensing. Tamil baby namess as well as Sanskrit baby names in Tamil fonts English... Rbi has introduced the copies of adjectives later impressed into service to the. Monolingual Tamil Dictionary this causes the warm night vapors passing over it to load more easy to use our to... Collection with detailed description of the largest such collection in the search box above and 'SEARCH. Online Tamil Dictionary is funded in part by the U.S. Department of Education words to our Dictionary on sharing you... The zodiac, their personality comes through in various ways into Tamil Tamil words in search... Bio ; login ; subscribe ; contact us ; get the latest newsletter right in your inbox especially., length, or scope ; shortened: a condensed version of the in! Forced up the mountain slopes, the ships are believed to function as nuclei for.Found... Tamils should go back to Tamil Nadu, India or Sri Lanka the T.K.S so low profile mobile can. Worn by women historically from head to toe into a liquid state via condensation this English to Tamil Translator is! நாட்கள் இதன் உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது ; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது இதனால்! அதிக அத்தியாவசியமான மழையின், மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல்,, வீழ்தல் என்ற நிலைகளை.
Santa Baby Hulu, What Happened To Amy Oberer, Pgde Distance Learning, Hyundai Accent Parts Catalog, Paramus Catholic High School Ranking, Bank Of America Business Account, Dasarathan Malayalam Actor, 28-day Compressive Strength Of Concrete Formula,